Side De forente nasjoners økonomiske kommisjon for Afrika

Direkte link
Statistikk De forente nasjoners økonomiske kommisjon for Afrika (2018)
  • Land : 53
  • Overflate : 29.472.491 km²
  • Antall innbyggere : 1.225.706.014
  • Befolkningstetthet : 41,6 /km²
  • Kystlengde : 38.926 km²